bře, 28 2024

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Zásady ochrany osobních údajů na webu Truhlářský Design popisují, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Věříme, že ochrana vašeho soukromí je nezbytná pro vzájemnou důvěru a pro to, abyste se na našem webu cítili bezpečně. Proto se zavazujeme k transparentnímu a odpovědnému zacházení s osobními údaji našich zákazníků a návštěvníků.

Osobní údaje jsou shromažďovány s cílem poskytovat lepší služby, personalizovat obsah našeho webu a pro marketingové účely. Používání našich služeb znamená souhlas s těmito zásadami a s vyjádřením souhlasu s výběrem a používáním vašich údajů podle popsaného účelu. Vždy máte právo váš souhlas odvolat.

Shromažďování a použití osobních údajů

K ochraně vašich osobních údajů přistupujeme s maximální pečlivostí. Osobní údaje sbíráme výhradně za účelem poskytování našich služeb, zlepšení funkčnosti webu a komunikace s vámi. Mezi sbírané údaje patří jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa. Tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování vašich objednávek, odpovědi na vaše dotazy a zasílání obchodních sdělení, pokud jste k tomu poskytli souhlas.

Veškeré shromažďované údaje jsou přísně chráněny před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Používáme moderní technologie a postupy k zajištění nejvyšší úrovně ochrany. Váš souhlas s sběrem a používáním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat kontaktem na nás prostřednictvím emailu [email protected].

Přístup k údajům a jejich úprava

Respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, které o vás shromažďujeme. Máte-li zájem o přehled o sbíraných údajích, jejich opravu či úplné odstranění z naší databáze, kontaktujte nás prosím na [email protected]. Dbáme na to, aby všechny vaše údaje byly správné a aktuální. Vaší spolupráce a zodpovědnost v tomto procesu je pro nás důležitá.

Bezpečnost

Bezpečnost vašich osobních údajů je naší prioritou. Implementovali jsme fyzické, elektronické a správní postupy, které nám umožňují efektivně chránit vaše údaje. Tyto zabezpečovací opatření jsou pravidelně aktualizovány a testovány, aby byla zajištěna jejich efektivnost. Jsme si vědomi důležitosti bezpečného uchovávání osobních údajů a vynakládáme maximální úsilí, abychom předešli jejich zneužití.

Kontaktní údaje

Pro další otázky nebo obavy týkající se ochrany vašich osobních údajů se neváhejte obrátit na vlastníka webu - Ditě Vrabčíkovou. Kontaktní údaje jsou: Veveří 111, 616 00 Brno, Česká republika, Email: [email protected].