bře, 28 2024

Zásady ochrany osobních údajů

Respektujeme soukromí našich zákazníků a závazně se věnujeme ochraně osobních údajů, které nám poskytují během používání našich služeb a procházení naší webové stránky. Cílem této stránky je poskytnout vám podrobné informace o tom, jak sbíráme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.

V souladu s nařízením GDPR zpracováváme osobní údaje získané od uživatelů naší stránky s největší pečlivostí a zabezpečením. Při zpracování se řídíme zásadami správného úřadování, zákonnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace dat, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Tyto údaje používáme výhradně pro účely, pro které byly uzamčeny, a to za předpokladu, že máme pro jejich zpracování platný právní základ.

Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete dobrovolně při využívání našich služeb nebo procházením naší webové stránky. Tyto informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další údaje, které mohou být relevantní pro zajištění našich služeb nebo komunikaci s vámi.

Způsoby použití osobních údajů

Osobní údaje uvedené uživateli našeho webu jsou využívány ke zpracování a plnění objednávek, komunikaci ohledně služeb, marketingových aktivit atd. Zajišťujeme, že tyto informace jsou zpracovávány transparentně a výhradně pro stanovené účely.

Práva subjektu údajů

Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, stejně jako právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. K využití těchto práv či pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na [email protected].

Kontaktní informace odpovědné osoby

Za správu a ochranu vašich osobních údajů je zodpovědná Dita Vrabčíková, se sídlem Veveří 111, 616 00 Brno, Česká republika. Pro jakékoliv dotazy nebo žádosti týkající se ochrany vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit na uvedenou e-mailovou adresu.